Anekdoty

 

 

Rybář chytil zlatou rybku a jeho přáním je být slavným panovníkem.

Lup... a už stojí na pódiu, vedle něho kat a dvořan šeptající: ,,Odvahu, výsosti!"

-----

Přijede rytíř na koni k veliké díře při úpatí hory a zařve do ní: ,,Draku!

Vyzývám tě na souboj!"

Najdenou se celá hora zatřese, otočí, ohyzdná hlava

se natáhne k rytíři a hromovým hlasem povídá:

,,Přijímám... Ale proč mi to řveš do zatku?"

-----

,,Nestyď se, holčičko."

,,Ale já se nestydím. Já jsem Červená Karkulka!"

-----

Ivánek si cestou prozpěvuje a málem šlápne na žábu.

Žába říká: ,,Polib mne a něco dostaneš."

Ivánek se rozmýšlí, ale nakonec ji políbí.

,,A co dostanu?" zajímá se potom.

,,,Ekzém! Ekzém! směje se žába.

-----

Princ rozvázal pouta princezně přivázané ke skále 

a ona mu vynadala: ,,Hlupáku, kdybych tady vydržela ještě jeden den,

tak jsem se dostala do Guinessovy knihy rekordů!"

-----

Za sedmero horami, za sedmero lesy, za sedmero řekami,

 za sedmero moři žil jednou jeden král.

Chodil po zámku a říkal si: ,,Bože, všude to mám tak daleko!"

 

 

Z knihy: Neubauerová, Zuzana: Vtipy pro děti 4