Besedy pro školy

 

Vážení učitelé, zveme Vás i žáky k návštěvě knihovny. Můžete ji spojit s lekcí informatické výchovy nebo literárním pořadem dle tohoto nabídkového seznamu.

Akce probíhají  v dopoledních hodinách v prostorách dětského oddělení, bezplatně.

Délka trvání besedy přibližně 45 min., lekce informatické výchovy podle dohody s vyučujícím.

Téma i termín konání si můžete objednat telefonicky na čísle: 517 324 557, nebo elektronicky na adrese: nemeckova@kkdvyskov.cz

Nabízíme Vám také možnost zpestřit vyučování využitím našich prostor a publikací k uskutečnění vyučovací hodiny na určité téma (učitel si povede hodinu sám).

Vyberte, pro který stupeň základní školy si přejete besedu připravit.

Besedy pro I. stupeň

 Besedy pro II. stupeň