Vědomostní testík pro zábavné odpoledne ,,Po škole o škole“

roztomilá karikatura dívka sedí na knihy čtení - vysoká kvalita 3d ilustrace Reklamní fotografie - 12859380

 

1) V kterém roce byla zavedena povinná školní docházka?

     a) 1648

     b) 1774

     c) 1805

 

2) Učitelem národů byl nazýván:

     a) Josef Kajetán Tyl

     b) Josef Jungmann

     c) Jan Amos Komenský

 

3) Ve škole často používáš obyčejnou dřevěnou tužku. Víš, kdy byla vynalezena?

     a) 1912

     b) 1784

     c) 1565

 

4)  I děti šlechticů se musely učit i když nechodily do škol, ale měly domácího učitele.

     Jaké předměty se učila šlechtická dívka?

     a) hru na hudební nástroj, vaření, etiketu, tanec, ruční práce

     b) číst, psát, počítat

     c) číst, psát, počítat, latinu, italštinu, francouzštinu, katechismus, etiketu, hru na hudební 

         nástroje, malování, ruční práce

 

5)  Jaké předměty se učil šlechtický chlapec?

      a) tělesná cvičení, čtení, psaní

      b) cizí jazyky, historii, zeměpis, lov, etiketa, tanec, hudební vzdělání

      c) vojenství, katechismus, psaní

 

6)  Povinnou školní docházku zavedla :

     a) císařovna Marie Terezie

     b) Marie Josefa Bavorská

     c) Marie Terezie Neapolská

 

7)  Při zavedení školní docházky  musely chodit do školy děti od:

      a) 7 do 15 let

      b) 5 do 13 let

      c) 6 do 12 let

 

8)  V 19. století byl stanoven limit počtu žáků na třídu. Tipněte si kolik žáků mohlo být ve

      třídě?

      a) 25

      b) 50

      c) 100

 

 

 

Správné odpovědi: 1) a, 2) c, 3) c, 4) c, 5) b, 6) a, 7) c, 8) c