Němečtí autoři knih pro děti

 

Beseda s prezentací přibližně pro 5. – 8. ročník ZŠ. Obsahuje krátký životopis autora + ukázky (čtený text i videosekvence) z děl autorů: M. Endeho, C. Funkeové, O. Presslera, J. Friedricha. Časový rozsah nejméně 40 min. – dle dohody a použitých ukázek.