Judaismus

 

Beseda s prezentací, přehled židovských a o židovské otázce píšících autorů, medailonky autorů + ukázky děl. Určeno žákům vyšších ročníků. Přibližná doba trvání 60 min.