Naši ilustrátoři dětských knih

 

Beseda s prezentací.

Určeno pro 1. – 3. ročníky, délka trvání 30 minut, fotografie autorů + ukázky ilustrací z pohádek.