Josef Lada

 

Beseda s prezentací, fotografie ze života malíře, ilustrátora a spisovatele, ilustrace k dílům, ukázky ze života a díla.

Délka trvání přibližně 45 min. Určeno žákům 1. – 3. tříd.