Výběr z kulturních výročí měsíce srpna

11.08.2017 14:15

2. 8. 1997 zemř. WILLIAM SEWARD BURROUGHS, americký romanopisec, básník, esejista a performér (nar. 5. 2. 1914) – 20. výročí úmrtí 

4. 8. 1792 nar. PERCY BYSSHE SHELLEY, anglický básník (zemř. 8. 7. 1822) – 225. výročí narození 

4. 8. 1962 nar. JÁCHYM TOPOL, básník, prozaik, textař a publicista – 55. výročí narození

5. 8. 1852 zemř. FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ, básník, jazykovědec, folklorista a překladatel (nar. 7. 3. 1799) – 165. výročí úmrtí  

8. 8. 1922 nar. MARIE KUBÁTOVÁ, prozaička (zemř. 6. 6. 2013) – 95. výročí narození 

8. 8. 1952 nar. JOSTEIN GAARDER, norský prozaik, autor knih pro děti – 65. výročí narození 

10. 8. 1912 nar. JORGE AMADO, brazilský romanopisec a novelista (zemř. 6. 8. 2001) – 105. výročí narození 

10. 8. 1922 nar. VLADIMÍR MINÁČ, slovenský spisovatel (zemř. 25. 10. 1996) – 95. výročí narození 

10. 8. 1932 nar. VLADIMÍR PÁRAL, prozaik – 85. výročí narození

 10. 8 .1932 nar. MIROSLAV ŠVANDRLÍK, prozaik-humorista a satirik (26. 10. 2009) – 85. výročí narození 11. 8. 1892

1892 zemř. LADISLAV STROUPEŽNICKÝ, dramatik a prozaik (nar. 6. 1. 1850) – 125. výročí úmrtí 

13. 8. 1927 zemř. JAMES OLIVER CURWOOD, americký romanopisec (nar. 12. 6. 1878) 

14. 8. 1867 nar. JOHN GALSWORTHY, anglický prozaik a dramatik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 31. 1. 1933) -- 150. výročí narození 

17. 8. 1882 zemř. VÁCLAV BOLEMÍR NEBESKÝ, básník, literární historik, publicista, překladatel (nar. 18. 8. 1818) – 135. výročí úmrtí 

21. 8. 1947 nar. STEPHEN KING, americký spisovatel – 70. výročí narození 

23. 8. 1997 zemř. MILOSLAV JÁGR, ilustrátor, malíř, tvůrce plakátů a kreslených filmů, scénograf (nar. 8. 6. 1927) – 20. výročí úmrtí 

24. 8. 1947 nar. PAULO COELHO, brazilský romanopisec a dramatik – 70. výročí narození 

30. 8. 1797 nar. MARY SHELLEY, anglická prozaička (zemř. 1. 2. 1851) – 220. výročí narození

31. 8. 1867 zemř. CHARLES BAUDELAIRE, francouzský básník, kritik a esejista (nar. 9. 4. 1821) – 150. výročí úmrtí